Narzędzie pozwala na sprawdzenie poprawności ustawionych rekordów dns i ich wartości.